nl
Lees meer

Snelle hulpverlening bij calamiteiten

Van brand tot hartstilstand, van natuurramp tot (bedrijfs-) ongeluk. Wat er ook gebeurt, Stan biedt de faciliteiten om hulpverlening snel en gestructureerd op gang te helpen. Bedrijven en organisaties profiteren van Stan voor hun eigen veiligheid. Daarnaast leveren zij een belangrijke maatschappelijke bijdrage.

Stan the CPR network

Bij een hartstilstand is reanimatie binnen zes minuten van levensbelang. Ambulances kunnen er helaas niet altijd op tijd zijn. Bij een hartstilstand is burgerhulpverlening van levensbelang. Stan the CPR network faciliteert dit en roept alle bedrijven en organisaties op: geef je medewerkers de ruimte om burgerhulpverlener te zijn.

Stan the safety staff

Met Stan the safety staff kun je snel ingrijpen bij calamiteiten op de werkvloer. Bij ongelukken en noodgevallen alarmeert the safety staff systeem snel alle aanwezige BHV’ers. Het systeem stuurt BHV’ers met de benodigde competenties naar precies de goede plek om direct hulp en zorg te bieden. Zo nodig alarmeert Stan the safety staff ook Stan hulpverleners van buiten de organisatie.

Stan the response team

Gerichte inzet, registratie en monitoring van professionele hulpverleners. Volledige automatisering van de inzetbaarheid van medische hulpverleners, brandweer, rampenteams en veiligheidsteams. Bij calamiteiten, rampen en ongelukken alarmeer je als hulpverleningsorganisatie snel en simpel alle beschikbare, benodigde en capabele hulpverleners.

Stan the security crowd

Verbeter de veiligheid in het openbaar vervoer. OV-medewerkers staan er onderweg vaak alleen voor. Bij verbale of fysieke agressie alarmeer je via Stan the security crowd met één druk op de knop hulp en assistentie. Een veilig gevoel voor elke chauffeur, conducteur of controleur.

Is Stan ook iets voor jouw bedrijf of organisatie? Klik hieronder op een van de submerken: