Een migratie van twee oproepsystemen

Lees meer

Samenvoeging HartveiligWonen en HartslagNu

Een migratie van twee oproepsystemen.

Uitdaging

Migreer 130.000 burgerhulpverleners en 12.000 AED’s naar een nieuw systeem en update en koppel 20 meldkamers aan de nieuwste software.

Oplossing

Werken in sprints waarbij we stapsgewijs het project doorliepen.

Resultaat

Alle meldkamers zijn succesvol geüpdatet en gekoppeld en 97,7% van de accounts en AED's is succesvol gemigreerd.

1. De uitdaging

HartveiligWonen (inmiddels Stan) en HartslagNu, voorheen de twee alarmeringssystemen voor reanimatie en AED-hulpverlening in Nederland, hebben de handen ineen geslagen en zijn overgegaan naar één landelijk systeem. Daarmee worden burgerhulpverleners gealarmeerd wanneer uit hun buurt een melding binnenkomt van een circulatiestilstand. Stan levert de technologie voor het nieuwe landelijk alarmeringssysteem, genaamd HartslagNu.

De uitdaging hield concreet in dat een database van 130.000 burgerhulpverleners en 12.000 AED’s naar een nieuw systeem gemigreerd moest worden en dat 20 meldkamers opnieuw geüpdatet en gekoppeld moesten worden aan de nieuwste software. 

2. De oplossing

Om te zorgen voor een succesvolle en goedlopende migratie hebben we de technische werkzaamheden opgedeeld in fases. Lees hieronder de verschillende fases, ook wel sprints genoemd:

Fase 1: alle meldkamers moesten worden geüpdatet met de nieuwste software en koppeling naar Ambulancezorg Nederland.  

Fase 2: testen met alle meldkamers. Komen de reanimatiemeldingen goed binnen? 

Fase 3: datamigratie van AED’s van HartslagNu naar nieuwe techniek. 

Fase 4: datamigratie van vrijwilligers van HartslagNu naar nieuwe techniek en accounts activeren in het nieuwe dashboard.

Fase 5: meldkamer overzetten naar applicatie van Stan.  

Fase 6: oude techniek wordt uitgezet. Alarmeringen worden enkel vanaf het nieuwe systeem verstuurd. 

3. Het resultaat

Het resultaat is een beter alarmeringsplatform dan HartslagNu en HartveiligWonen voorheen waren. Door de grote updates bij de meldkamers is het gelukt de meldingen sneller te kunnen versturen naar de burgerhulpverlener. Dit zijn belangrijke seconden die bij een reanimatie van levensbelang zijn. De update maakte mogelijk dat er vanaf iedere meldkamer volautomatisch gealarmeerd kan worden, waardoor een handmatige actie niet meer nodig is, wat in het verleden meer tijd koste of soms vergeten werd.

De burgerhulpverleners hebben, naast het verkrijgen van een nieuwe inlog, weinig gemerkt. Het opnieuw activeren van het account is zo makkelijk mogelijk gemaakt, wat onder andere heeft geresulteerd in een minimaal verlies van accounts, namelijk 97,7% van de accounts en AED’s.

Bij dit project stond de aandacht voor de burger op nummer 1 en met het resultaat hebben we kunnen laten zien dat dat is gelukt.