Lees meer

Organisaties HartveiligWonen en HartslagNu slaan handen ineen

September 2017

Eén nieuw landelijk alarmeringssysteem voor reanimatie

HartveiligWonen (Stan sinds 2018) en HartslagNu, de twee alarmeringssystemen voor reanimatie en AED-hulpverlening in Nederland, slaan de handen ineen en gaan over naar één landelijk systeem om burgerhulpverleners te alarmeren wanneer uit hun buurt een melding binnenkomt van een circulatiestilstand. Alle meldkamers ambulancezorg gaan er in de loop van 2018 gebruik van maken. Dit betekent dat burgerhulpverleners straks via hun smartphone overal gealarmeerd kunnen worden, wanneer ze in de buurt van een melding zijn.

Om de overgang naar één alarmeringssysteem mogelijk te maken, wordt een nieuwe, onafhankelijke stichting opgericht, die de naam HartslagNu krijgt. HartveiligWonen levert de technologie voor het nieuwe landelijk alarmeringssysteem. De samenwerking tussen HartveiligWonen en HartslagNu om tot één landelijk systeem te komen, wordt ondersteund door De Hartstichting, GGD GHOR Nederland, Het Nederlandse Rode Kruis, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ambulancezorg Nederland.

“We zijn blij dat de samenvoeging naar één systeem is gekomen. Dit zorgt voor eenduidigheid en herkenbaarheid voor de burgerhulpverleners, want je wordt door middel van één (nieuwe) app in heel Nederland, vanuit alle meldkamers, gealarmeerd. Snelle reanimatie heeft nut! Door de inzet van burgerhulpverleners en AED’s is de overlevingskans binnen 10 jaar al gestegen van 10% naar 27%. Nu de partijen de handen ineenslaan, kunnen we streven naar een nog hogere overlevingskans. Bovendien beschikken we straks over een database van maar liefst 170.000 vrijwilligers en ruim 12.000 AED’s, prachtig!”,aldus Hans Janssen, woordvoerder van de nieuwe stichting HartslagNu.

In de komende maanden worden alle gegevens uit het huidige alarmeringssysteem van HartslagNu en HartveiligWonen samengevoegd in een nieuw systeem. Vrijwilligers hoeven zich dus niet opnieuw aan te melden. De vrijwilligers van beide systemen worden de komende tijd actief meegenomen in de overgang en zodra de nieuwe app beschikbaar is, worden zij hierover geïnformeerd en gevraagd om de nieuwe app te downloaden. Gemeenten, veiligheidsregio’s en lokale AED-stichtingen blijven voorlopig de contractuele verplichtingen behouden met de huidige aanbieders, HartveiligWonen en HartslagNu. Het doel is om halverwege 2018 de samenvoeging van de twee systemen operationeel te hebben.

Met de samenwerking tussen de twee belangrijkste burgerhulpverleningsplatformen in Nederland is het mogelijk om reanimatie- en AED-burgerhulpverlening centraal te borgen, uniform te organiseren en duurzaam te verankeren in de Nederlandse samenleving. Hierdoor kunnen de overlevingskansen van alle slachtoffers van een circulatiestilstand in heel Nederland verder worden geoptimaliseerd.

Over HartveiligWonen en HartslagNu

Wekelijks hebben zo’n 300 mensen een circulatiestilstand, – in de volksmond hartstilstand genoemd-, buiten het ziekenhuis. De eerste zes minuten zijn cruciaal om te overleven. De oproepsystemen alarmeren vrijwilligers in de directe omgeving van een slachtoffer met een circulatiestilstand. Zij ontvangen via hun mobiel of smartphone direct een oproep. Sommigen gaan rechtstreeks naar het slachtoffer om te helpen, anderen halen een AED. Door de inzet van burgerhulpverleners en AED’s is de overlevingskans gestegen van 10% naar 27%. Momenteel is HartslagNu in 18 ambulanceregio’s actief en HartveiligWonen in 7 ambulanceregio’s. Samen bestrijken ze heel Nederland.

Voor meer vragen over de samenwerking kunt u terecht op de websites van HartveiligWonen en HartslagNu en de belanghebbende organisaties. Hier is een uitgebreide Q&A-lijst te vinden.