See more

Privatumo politika

Stan yra techninė programėlė ir platforma, skirta Stan pagalbos teikėjams, kurią sukūrė Stan B.V., dukterinė Witte Kruis Holding B.V. įmonė.

Apibrėžimai

Stan labai vertina jūsų privatumą. Todėl šia privatumo politika sudarėme metodą, kaip apdorojami ir naudojami jūsų asmeniniai duomenys.

Padarysime viską, ką galime, kad jūsų asmeninė informacija išliktų privati.

Stan apdoroja asmeninę informaciją trimis pagrindais:

 • Susitarimo su jumis vykdymui (mes jums pranešime, jei tai bus reikalinga);
 • teisėtam interesui (tokiam, kaip analizė ir tyrimai);
 • tam, kam davėte savo sutikimą.

Šioje privatumo politikoje naudojame šiuos terminus, pavadinimus ir reikšmes, jei nenurodyta kitaip:

 • Stan: Įmonės pavadinimas, kuriuo vadinami visi Stan pranešimai, pagalbos apimties didinimas ir pagalbos teikimas ekstremalių situacijų atveju, vykdomi su pranešimų sistemomis ir STAN B.V. sistemomis.
 • Asmeniniai duomenys: duomenys, kurie gali būti naudojami surasti ar susisiekti su konkrečiu asmeniu.
 • BDAR: Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, užtikrinantis, kad nuo 2018 m. gegužės 25 dienos visoje Europoje taikomi tie patys privatumo įstatymai. Šis reglamentas pakeitė Asmens duomenų apsaugos aktą (ADAK).

1. Asmeninių duomenų rinkimas ir naudojimas.

Stan prašo jūsų asmeninių duomenų tam, kad galėtų pranešti, pakviesti ir paremti jus, kaip civilį pagalbos teikėją. Vos tik jūsų registracija Stan pagalbos teikėju yra baigiama, jūsų paskyrai galioja ši privatumo politika. Galime naudotis ir apdoroti jūsų asmeninius duomenis pagal šią privatumo politiką. Tai darysime su deramu rūpestingumu ir laikydamiesi Europos bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR).

Registruojantis Stan tinklalapyje ir/arba Stan programėlėje prašome jūsų sutikti su mūsų bendrosiomis sąlygomis ir įvesti šiuos duomenis:

Kontaktiniai duomenys

 • vardas
 • el. paštas
 • mobilaus telefono numeris

Adresas ir pasiekiamumas

 • namų adresas
 • darbo adresas
 • pasiekiamumas (diena/laikas)

Sertifikatai, registruodamiesi galite įvesti įvairias kompetencijas:

 • Įstaigos Reagavimo į ekstremalias situacijas sertifikatas;
 • Pagalbos gaisro ir evakuacijos metu sertifikatas
 • PG ir naudojimosi AID sertifikatas;
 • Pirmosios pagalbos sertifikatas;
 • Gyvybę gelbstintys veiksmai.

Vietos duomenys

Atsisiuntus Stan programėlę, jums prisijungus jūsų buvimo vietos duomenys taip pat bus pridėti prie šių duomenų.

2. Kodėl Stan apdoroja asmeninius duomenis

 • Jums užsiregistravus Stan civiliu pagalbos teikėju mes patikrinsime jūsų duomenis. Tai taikoma ir jūsų nurodytiems sertifikatams ir jų galiojimui.
 • Mes jus iš anksto perspėsime, jeigu sertifikatas nebegalioja. Jeigu sertifikatas nebegalioja, mes jums nesiųsime pranešimų tol, kol nebaigsite įgūdžių atnaujinimo kurso ir neužregistruosite sertifikato.
 • Taip pat naudosime jūsų duomenis įvertinimui, pagalbai ir paramai po to, kai būsite pakviestas teikti pagalbą ekstremalios situacijos atveju. Jeigu nebuvote kviečiamas teikti pagalbos, bet gavote pranešimą, gausite tik klausimyną, siekiant nustatyti pranešimo poveikį.

Esate atsakingas už savo profilio duomenų atnaujinimą.

 • Jūsų pateikti duomenys apie pasiekiamumą, kompetencijas ir buvimo vietą (arba automatiškai Stan programėlėje gauti buvimo vietos duomenys) mums leis, jeigu to reikės, siųsti jums pranešimus, nutikus ekstremaliai situacijai netoli jūsų. Taip galime išvengti pranešimų siuntimo visiems Stan pagalbos teikėjams vienu metu.

Išskyrus atvejus, kai davėte savo sutikimą, Stan nenaudos ir neapdoros jūsų duomenų jokiems tikslams, išskyrus šiuos:

 • teikti savo paslaugas, taip pat jas plėtoti ir tobulinti;
 • prisidėti prie visuomenės interesų ir teikti civilinę pagalbą ekstemaliose situacijose;
 • Pranešimų siuntimo ir civilių pagalbos teikimo poveikiui analizuoti ir tirti;
 • siųsti Stan naujienlaiškį, informuojanti jus (ir padedantį) apie aspektus ir situacijas, su kuriomis galite susidurti kaip Stan pagalbos teikėjas;
 • siūlyti pagalbą po įvykio, jeigu buvote kviečiamas padėti;
 • kitokiai paramai, pavyzdžiui, atsakyti jūsų klausimus arba padėti valdyti savo profilį.

Visada kreipsimės į jus asmeniškai prieš apdorodami jūsų asmeninius duomenis naujoms arba papildomoms Stan paslaugoms.

3. Jūsų duomenų tvarkymas

 • Keliuose regionuose ir savivaldybėse esame partneriai su vietinėmis organizacijomis, kurios, kaip ir Stan, dirba visuomenės interesui, pavyzdžiui, AID asociacijos. Jos atliks tik tas duomenų valdymo užduotis, kurios būtinos partnerystei, elektroninėje apsaugotoje aplinkoje su ribotomis teisėmis pasiekti ir tvarkyti parinktus duomenis.
 • Jeigų jūsų regione aktyvi Stan partnerių organizacija, ši organizacija tvarkys jūsų registracijos duomenis.
 • Stan partneriai pasirašo partnerystės sutartį, taip pat ir duomenų apdorojimo sutartį, kuria jie įsipareigoja laikytis BDAR.
 • Stan užtikrins, kad trečiosios šalys nesužinos jūsų, kaip Stan pagalbos teikėjo, tapatybės.
 • Jūsų buvimo vieta bus stebima programėlėje tol, kol esate prisijungęs. Vos tik atsijungsite nuo programėlės, šis procesas nedelsiant sustos.
 • Ekstemalios situacijos metu jūsų buvimo vieta bus pranešama ir, jeigu reikia, atnaujinama tiksliniams Stan pranešimams,jeigu esate prisijungęs ir įjungėte funkciją “pasiekiamas”.
 • Iš automatiškai apdorotų buvimo vietos duomenų mes saugosime tik paskutinę žinomą buvimo vietą tol, kol esate prisiregistravęs ir prisijungęs.
 • Vos tik atsijungsite, stebėjimas automatiškai sustos ir jūsų duomenys nebus saugomi.

4. Slapukai ir Google analizė

Slapukas yra nedidelis failas, saugomas jūsų kompiuterio kietajame diske. Naudojame slapukus duomenų apie tinklalapio peržiūras stebėjimui ir padėdami jums lengviau pasiekti tinklalapį. Pavyzdžiui, sekame dažniausiai lankomus puslapius tam, kad galėtume atitinkamai kurti jų išdėstymą.  Ši technologija nenaudoja kitokių asmeninių duomenų. Jeigu nenorite, kad mes naudotumėme slapukus, galite savo naršyklėje pasirinkti funkciją “išjungti slapukus” arba paprašyti savo naršyklės tiekėjo suteikti nustatymus.

Mūsų tinkalapio naudojami slapukai, kaip Google analizės dalis, naudojami nepažeidžiant privatumo ir laikantis Olandijos duomenų apsaugos valdybos rekomendacijų. Nedavėme leidimo Google naudoti analizės informaciją, gautą iš kitų Google paslaugų. Kiek įmanoma, informacija yra anoniminė. Aiškiai nurodyta neteikti jūsų IP adreso. Google patvirtino, kad laikosi Privatumo skydo principų ir prisjungė prie Privatumo skydo programos JAV Komercijos departamente. Tai reiškia, kad visiems asmeniniams duomenims taikoma tinkamo lygmens apsauga.

5. Atskleidimas trečiosioms šalims

Jūsų asmeniniai duomenys nebus naudojami marketingo ar kitokiems tikslams, nebent tam suteikėte leidimą. Tik tokiais atvejais, kai tai nurodo Olandijos įstatymai, teisiniuose procesuose arba reikalaujant valstybės įstaigoms galime būti priversti atskleisti jūsų asmeninius duomenis.

Tai pat galime turėti atskleisti jūsų duomenis dėl nacionalinio saugumo sumetimų, reikalaujant teisėtvarkos institucijoms arba dėl visuomenės intereso.

Mūsų organizacijos perorganizavimo, sujungimo ar pardavimo atveju perduosime jūsų duomenis susijusiai šaliai, tačiau tik tiems tikslams, kuriems juos mums suteikėte.

6. Gelbėjimo tarnybos ir nukentėjusieji

Stan nesuteiks jūsų duomeų gelbėjimo tarnyboms ir/arba nukentėjusiesiems, nebent to reikalautų įstatymai. Žinoma, jūs galite pats prisistatyti gelbėjimo tarnyboms ir nukentėjusiesiems, jeigu pageidaujate.

7. Saugojimo laikotarpis, tyrimai, keitimai ir perdavimas

 • Savo asmeniniame puslapyje galite tikrinti, keisti ir šalinti savo Stan pagalbos teikėjo registacijos duomenis, jeigu pageidaujate.
 • Jūsų duomenis saugosime tik tol, kol esate užsiregistravęs kaip Stan civilis pagalbos teikėjas. Jeigu atšauksite savo registraciją Stan pagalbos teikėju, jūsų asmeniniai duomenys bus visiškai ištrinti iš sistemos.
 • Jūsų prašymu perduosime jūsų duomenis kitai organizacijai tuo pačiu tikslu, kuriuo duomenis mums suteikėte.
 • Jeigu norite padaryti pertrauką būdamas Stan pagalbos teikėju, tiesiog atsiųskite el. laišką adresu support@stan.com, o mes nustatysite jūsų profilį kaip “neaktyvų” iki tol, kol pranešite, kad vėl norite būti aktyviu.

8. Buvimo vietos paslaugos

Mes renkame tikslios buvimo vietos duomenis, tarp jų prietaiso, kuriame įdiegėte Stan programėlę, geografinę vietovę (realiu laiku).

Tai reikalinga siunčiant pranešimus ir kvietimus teikti pagalbą pagal buvimo vietą ir jūsų kompetencijas.

Šie buvimo vietos duomenys renkami anonimiškai, todėl Stan pagalbos teikėjai negali būti atpažįstami.

9. Vieninga privatumo politika

Visi mūsų darbuotojai susipažinę su privatumo ir saugumo gairėmis. Stan užtikrina griežtą šių taisyklių laikymąsi.

10. Klausimai apie privatumą

Jeigu turite klausimų ar komentarų dėl šios privatumo politikos arba asmens duomenų apdorojimo, prašome siųsti laišką adresu support@stan.com.

Būsite informuojamas apie visus šios privatumo politikos pakeitimus, pvz., privatumo įstatymų pakeitimo atveju.

Jeigu norite gauti daugiau informacijos apie kitas Stan civilių pagalbos teikėjų formas, prašome reguliariai lankytis mūsų tinkalapyje arba prenumeruoti mūsų naujienlaiškį (pagrindinio puslapio apačioje), kad gautumėte naujienas apie visas mūsų veiklas.